Skip to main content

Dit hebben we behaald!

Van de 16 hoofddoelstellingen uit ons jaarplan 2020 hebben we er 14 geheel en 2 grotendeels behaald.

>90

Ons onderwijsprogramma wordt verder vernieuwd door succesvolle, gefaseerde invoering van het INCE-concept.

>90

Ons sponsorprogramma wordt versterkt en vernieuwd door uitbreiding met nieuwe partners, nieuwe sponsorproducten en vernieuwde administratie- en communicatiesystemen.

>50

Ons vakonderwijsprogramma wordt verder vernieuwd door succesvolle, gefaseerde invoering van het Job Booster-concept.

>90

Ons water, sanitatie en hygiëne (WASH) programma wordt succesvol uitgevoerd.

>90

Ons portfolio aan waardeketenprojecten wordt in overeenstemming met het Fair Factory-concept gebracht en uitgebreid waardoor meer mensen worden bereikt.

>50

Onze aanpak van noodhulpprojecten is verder verbreed en de steun van onze achterban voor noodhulpprojecten is verder versterkt.

>90

Door onze projectmatige aanpak weten we ons te verbinden met een breed scala aan partners waardoor we betere programma’s voor meer mensen kunnen uitvoeren.

>90

We ondersteunen onze kernpartners in het opereren binnen breed samengestelde projectconsortia met een projectmatige aanpak.

>90

Door middel van beleidsbeïnvloeding met relevante partners dragen we substantieel bij aan een politiek klimaat in Nederland en Europa dat ondersteunend is voor ons werk in het Zuiden.

>90

Verschillende geledingen van onze achterban zijn bereikt en zijn actief aan de slag met het thema ‘minder voedselverspilling in Nederland – meer voedselzekerheid in het Zuiden’ en een nieuw thema voor ons programma Bewustwording is uitgewerkt.

>90

We zetten het concept ‘Woord en Daad Winkel’ succesvol in de markt met een verdere uitbreiding van het aantal winkels en het vergroten van omzet en winst per winkel.

>90

We bereiden ons effectief voor op een nieuwe strategie voor 2021-2025 door het evalueren onze programma’s, een trendanalyse en het strategische gesprek met partners en experts.

>90

Ons instrumentarium voor kwaliteitsbeoordeling van partners dekt onze informatiebehoefte en we borgen dat opvolging wordt gegeven aan alle beoordelingen.

>90

We versterken ons HRM-beleid door het opzetten van de Woord en Daad Academy en het vernieuwen en uitbreiden van ons integriteitsbeleid.

>90

We versterken ons communicatie- en marketingbeleid door ‘customer journeys’ voor onze producten te ontwerpen en mogelijkheden voor online marketing te verkennen.

>90

Door gebruik van een gediversifieerde fondsenwervingsstrategie weten we de steun van verschillende groepen te verwerven waardoor we onze programma-ambities kunnen realiseren.