Skip to main content

Vrijwilligers

Ondanks de vele uitdagingen groeide het aantal vrijwilligers in het verslagjaar explosief met 221 vrijwilligers in de Woord en Daad-winkels. Daarnaast startten 10 nieuwe verkooppunten voor onze Woord en Daad-producten. We zijn dankbaar dat we ook in deze onzekere tijd steeds weer mogen rekenen op de grote inzet van vele vrijwilligers. Ook in 2020 zetten duizenden vrijwilligers zich in voor Woord en Daad. Dat deden ze als onderdeel van één van de 56 comités, als één van de 48 verkooppunten van Woord en Daad-producten, in één van de 29 winkels, als bezorger van de magazines, vertaler, kantoorvrijwilliger, Young Ambassador of als evenementenvrijwilliger.

In Krimpenerwaard en Drachten werd een nieuwe kringloopwinkel geopend. Daarnaast is er voorbereidend werk gedaan voor de opening van twee nieuwe winkels, in Alblasserdam en Soest. Ook de online verkoop via Marktplaats en sociale media nam een vlucht. Er werd een koppeling gemaakt tussen de Marktplaatsaccounts en de website van de Woord en Daad Winkels. Daarnaast zijn de vrijwilligersovereenkomsten herijkt volgens de huidige wetgeving.

Hoewel de inkomsten vanuit comités in dit coronajaar fors daalden, organiseerden vrijwilligers in de comités met elkaar toch tientallen (corona-proof) activiteiten. Zij zijn lokaal ambassadeurs voor het werk van Woord en Daad, creëren bekendheid en werven fondsen voor hun zelfgekozen projecten door het organiseren van (online) collectes, acties met statiegeldbonnen, fietstochten, autopuzzeltochten, enzovoort. Ook werden er enkele gezamenlijke activiteiten opgezet door samenwerking tussen vrijwilligers van comités, winkels en lokale initiatieven.

In 2020 waren er – in plaats van een landelijk event – twee online bedankavonden, waarin ook diverse projecten aan bod kwamen. Deze avonden konden op veel belangstelling rekenen en werden door de vrijwilligers erg gewaardeerd.