Skip to main content

Missie, visie en

kernwaarden

Missie

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Visie

Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

Kernwaarden

Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. Het gaat om:

• Mede-verantwoordelijkheid
   Verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
• Mede-schepsel
   Schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
• Mede-lijden
   Dichtbij en naast mensen die lijden
• Rentmeesterschap
   Zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
• Wederzijdse afhankelijkheid
   Onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking