Skip to main content

Onze strategieën

Beleidsbeïnvloeding

Omdat politiek beleid in Europa effect heeft op de mensen in ons werkveld, zijn onze politieke adviseurs voortdurend in gesprek met de overheid. En met succes: in 2020 is er in de Tweede Kamer veelvuldig gesproken over wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2020 hebben we met samenwerkingsverband Building Change een nieuwe campagne gelanceerd; #Beleiddatklopt. We vragen aandacht voor thema’s waar we een conflict zien tussen het ontwikkelingsbeleid en bijvoorbeeld het handels- of klimaatbeleid.

Bewustwording

Ook met onze achterban denken we na over hoe onze keuzes het leven van armen kunnen beïnvloeden. Dit doen we door presentaties, publicaties en lespakketten. Tijdens de landelijke Week van de Duurzaamheid organiseerde het team Bewustwording allerlei activiteiten rond het thema eerlijk voedsel.

Klimaatmigratie in het zuiden is ons nieuwe campagnethema dat in 2020 is doordacht en voorbereid. In het tweede kwartaal van 2021 gaat deze campagne van start. Het doel van de campagne is bewustwording creëren over de impact van onze keuzes op klimaatverandering in het Zuiden.

Jaarresultaten 2020

Om een duurzame verandering voor mensen in armoede te realiseren, blijven wij in gesprek met overheden in Nederland en in de landen waar we werken. Zij hebben de belangrijke taak om beleid te voeren dat het welzijn van de mensen bevordert. Onze politiek adviseurs pleiten in Nederland en Brussel voortdurend voor het blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking. Onze partners doen dit in de landen waar zij actief zijn. Daarnaast delen we hoogwaardige informatie met besluitvormers en werken we zo samen met overheden om de oorzaken van armoede aan te pakken.

 

Noodhulp en Weerbaarheid 

Met het Christelijk Noodhulpcluster hebben we acute hulp geboden bij verschillende rampen: de oorlog in het noorden van Ethiopië, de orkanen in Guatemala en op de Filipijnen en na de explosie in Beiroet, Libanon.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ruim 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het weerbaarheidsproject ‘Benkadi’. Een belangrijk doel van het project is de aanpak van en weerbaarheid tegen de verandering van klimaat en microklimaat in Ivoorkust, Mali, Burkina Faso en Benin.

Jaarresultaten 2020