Skip to main content

Kort en bondig

Wij streven naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk in deze gebroken wereld. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om bij te dragen aan verduurzaming van mensen hier en daar.