Skip to main content

‘De rivier is belangrijk voor ons, dus we moeten er goed voor zorgen.’

Lifestory Simenesh: Duurzaam water

De Ethiopische Simenesh is 42 jaar. Na het overlijden van haar man erfde ze een stuk grond en werd ze boer. ‘Ik heb wat grond bijgekocht en huur een stukje. In totaal heb ik nu 3 hectare.’ Graag wil ze groeien met haar boerenbedrijf langs de Awash-rivier. Voorlopig een grote uitdaging, gezien het tekort aan water en de onvoorspelbare weersomstandigheden.

Simenesh is lid van de vereniging van watergebruikers (WUA), waarin boeren samenwerken rond watergebruik. Ze heeft daarin ook een speciale taak. ‘Mijn rol is om de irrigatiekanalen te controleren, zodat we geen geld verspillen. We hebben elkaar nodig en moeten samenwerken, juist vanwege alle uitdagingen hier bij de Awash rivier.’

Simenesh is blij met het project voor beter waterbeheer: ‘De rivier is belangrijk voor ons, dus we moeten er goed voor zorgen. En iedereen heeft water nodig voor zijn of haar levensonderhoud.’

Jaarresultaten 2020

Over Duurzaam Water

Grote stappen in eerlijk en efficiënt waterbeheer zijn gezet binnen het ‘WaterPricing-project’ rond de Awash-rivier in Ethiopië. Met als doel: bijna een miljoen mensen voorzien van schoon drink- en irrigatiewater. Grote zorgen zijn er om ons werkgebied in Tigray, Ethiopië. Het werd naast de coronacrisis ook getroffen door een burgeroorlog. Samen met ZOA en met financiële steun van AFAS-Foundation, verlenen we hier noodhulp.

In Bangladesh is het WASH-project (Water, Sanitation and Hygiene) afgerond. Ruim 406.000 mensen zijn bereikt met betere sanitaire voorzieningen. Leest u gerust eens meer over Duurzaam Water en de mooie effecten van onze projecten via www.woordendaad.nl/awash